ziekte: meaning and definitions

Dutch dictionary

What is ziekte?

What is ziekte?

  • wat veroorzaakt dat je ziek bent maladie vrouwelijk infectieziekte maladie infectieuse een besmettelijke ziekte une maladie contagieuse lijden aan een ernstige ziekte souffrir d'une maladie grave De winkel is wegens ziekte gesloten. Le magasin est fermé pour cause de maladie.
  • in hevige mate comme tout De ambtenaren daar zijn zo corrupt als de ziekte. Là-bas, les fonctionnaires sont corrompus comme tout.

Search words

Upgrade your experience