beheersen: meaning and definitions

DutchType a word

What is beheersen?

What is beheersen?

  • iemand of iets in zijn macht hebben of bedwingen dominer (dɔmine ) de markt voor mobiele telefoons beheersen dominer le marché des téléphones mobiles
  • helemaal kennen posséder (pɔsede ) de tafels van één tot en met tien beheersen connaître parfaitement les tables de multiplication d'un à dix

Search words

Upgrade your experience