aandoening: meaning and definitions

Dutch dictionary

What is aandoening?

What is aandoening?

  • kwaal, ziekte affection (afɛksjɔ~) vrouwelijk een aandoening aan de longen une affection pulmonaire
  • geslachtsziekten maladies sexuellement transmissibles (MST)

Search words

Upgrade your experience