aanbellen: meaning and definitions

DutchType a word

What is aanbellen?

What is aanbellen?

  • op de bel van een huis drukken sonner (sɔne) Ik heb twee keer aangebeld, maar er kwam niemand aan de deur. J'ai sonné deux fois, mais personne n'a ouvert la porte.

Search words

Upgrade your experience