aandrang: meaning and definitions

DutchType a word

What is aandrang?

What is aandrang?

  • sterke behoefte envie (ɑ~vi ) vrouwelijk de aandrang hebben om weg te gaan avoir une grande envie de partir naar de wc moeten avoir envie de satisfaire un besoin naturel
  • krachtige aansporing insistances (ɛ~sistɑ~s ) vrouwelijk meervoud Op aandrang van mijn moeder deed ik het toch maar. Je l'ai fait quand même, parce que ma mère a insisté.

Search words

Upgrade your experience