aandoen: meaning and definitions

DutchType a word

What is aandoen?

What is aandoen?

  • (kleding) aan je lichaam doen mettre (mɛtʀ) een rok aandoen mettre une jupe
  • zorgen dat iets werkt allumer (alyme ) de kachel aandoen allumer le poêle
  • zorgen dat iemand iets naars meemaakt infliger (ɛ~fliʒe ) iemand verdriet aandoen causer de la peine à quelqu'un
  • de genoemde indruk maken donner une impression (dɔneynɛ~prɛsjɔ~) De warmte doet aangenaam aan. La chaleur donne une impression agréable.
  • onderweg bezoeken faire escale à/dans (fɛʀɛskala/dɑ~) een haven aandoen faire escale dans un port

Search words

Upgrade your experience