aanbeveling: meaning and definitions

DutchType a word

What is aanbeveling?

What is aanbeveling?

  • het aanbevelen recommandation (rəkɔmɑ~dasjɔ~) vrouwelijk op aanbeveling van een vriend iets kopen acheter quelque chose sur les recommandations d'un ami
  • wat aanbeveelt avantage (avɑ~taʒ) mannelijk Studie in het buitenland kan een aanbeveling zijn bij je sollicitatie. Des études à l'étranger peuvent être un avantage quand on postule.

Search words

Upgrade your experience