rede: meaning and definitions

DutchType a word

What is rede?

What is rede?

  • tekst die je voor een groep mensen uitspreekt discours mannelijk allocution vrouwelijk een rede houden faire/prononcer un discours afscheidsrede discours d'adieu iemand onderbreken als hij of zij praat couper la parole à quelqu'un
  • meervoud verstand, denkvermogen raison vrouwelijk onredelijk zijn ne pas se laisser raisonner het is te verwachten dat.. il est normal de penser que..

Search words

Upgrade your experience