aanbevelen: meaning and definitions

DutchType a word

What is aanbevelen?

What is aanbevelen?

  • zeggen dat iets of iemand erg goed of geschikt is recommander (ʀəkɔmɑ~de) iemand een boek aanbevelen recommander un livre à quelqu'un iemand bij een werkgever aanbevelen recommander quelqu'un à un employeur

Search words

Upgrade your experience