aangeven: meaning and definitions

DutchType a word

What is aangeven?

What is aangeven?

  • in de handen geven passer (pɑse ) Geef me de peper even aan. Passe-moi le poivrier, s'il te plaît.
  • laten weten indiquer (ɛ~dike ) De dirigent geeft de maat aan. Le chef d'orchestre marque la mesure. Je moet maar aangeven wanneer je klaar bent. Tu n'as qu'à faire signe quand tu auras fini. de leiding hebben donner le ton de toon aangeven in een debat donner le ton dans une discussion
  • aan de overheid bekend maken déclarer ( deklaʀe ) een diefstal aangeven bij de politie porter plainte pour vol au commissariat

Search words

Upgrade your experience