bestraling: meaning and definitions

DutchType a word

What is bestraling?

What is bestraling?

  • behandeling met radioactieve stralen radiothérapie (ʀadjoteʀapi) vrouwelijk Ze krijgt nu een chemokuur en bestraling. Elle fait maintenant une chimiothérapie et une radiothérapie.

Search words

Upgrade your experience