zeggen: meaning and definitions

Dutch dictionary

What is zeggen?

What is zeggen?

  • met woorden informeren dire ja zeggen dire oui Hij heeft gezegd dat hij morgen zal terugbellen. Il a dit qu'il rappellera demain. in het Burgerlijk Wetboek staat hierover .. Dans le Code civil on peut lire à ce propos.. < met deze woorden verzacht je een beetje dat je iemand iets onaangenaams gaat zeggen>à vrai dire inderdaad Je ne te le fais pas dire! dat is een goed idee Ce n'est pas une mauvaise idée. ik ben hier de baas C'est moi qui ai le dernier mot ici. inderdaad Je ne te fais pas dire! inderdaad C'est tout à fait ça! dat moet ik erkennen Je dois l'avouer. dat weet niemand Qui sait? laten we uitgaan van tien uur Disons: dix heures. humoristisch < hiermee zeg je dat je geen commentaar wil leveren> Comme on dit à la télé: pas de commentaire. iets niet te stellig beweren prendre des précautions oratoires je kunt iets wel zeggen, maar het doen is lastiger Il y a loin du dire au faire.
  • een bepaalde betekenis hebben dire signifier Wat wil dat zeggen? Qu'est-ce cela veut dire? Dat zegt niets. Cela ne veut rien dire. dat is van grote betekenis Cela veut dire beaucoup. die politicus ken ik niet Cet homme politique m'est totalement inconnu.

Search words

Upgrade your experience