veroorzaken: meaning and definitions

Dutch dictionary

What is veroorzaken?

What is veroorzaken?

  • oorzaak zijn van causer provoquer produire Een kapotte wissel veroorzaakte veel vertraging in het treinverkeer. Un aiguillage défectueux a causé beaucoup de retards dans la circulation des trains.

Search words

Upgrade your experience