verhogen: meaning and definitions

DutchType a word

What is verhogen?

What is verhogen?

  • verlagen hoger maken rehausser relever de stoep verhogen rehausser le trottoir
  • verlagen groter of meer maken agrandir augmenter de salarissen verhogen met 2% augmenter les salaires de 2 pour cent

Search words

Upgrade your experience