straat: meaning and definitions

Dutch dictionary

What is straat?

What is straat?

  • weg tussen huizen rue vrouwelijk Ik woon op de hoek van de straat. J'habite au coin de la rue. op straat spelen jouer dans la rue (van informatie die niet openbaar hoort te zijn) bij iedereen bekend zijn être dévoilé/divulgué(iemand) ontslaan mettre à la porte (iemand) bezighouden occuper Met dit werk verdien ik vrijwel niks, maar het houdt me van de straat. Ce boulot ne me fait pas gagner grand-chose, mais il m'occupe.
  • smalle doorgang van de zee détroit mannelijk de straat van Gibraltar le détroit de Gibraltar

Search words

Upgrade your experience