starten: meaning and definitions

Dutch dictionary

What is starten?

What is starten?

  • voltooid deelwoord beginnen, of (iets) beginnen démarrer Ik ben gestart met het onderzoek. J'ai démarré/lancé l'étude. een bedrijf starten démarrer/lancer une entreprise
  • voltooid deelwoord (van een motor) gaan functioneren, of (een motor) op gang brengen démarrer De auto wil niet starten. La voiture ne démarre pas. Ik heb de motor al gestart. J'ai déjà démarré/lancé le moteur.
  • sport voltooid deelwoord een wedstrijd beginnen partir démarrer De zeiljachten starten over een uur. Les voiliers vont partir dans une heure.

Search words

Upgrade your experience