snelheid: meaning and definitions

DutchType a word

What is snelheid?

What is snelheid?

  • mate waarin je vooruitkomt in een bepaalde tijd; hoe snel je vooruitgaat vitesse vrouwelijk De auto reed met een snelheid van 120 kilometer per uur. La voiture avançait à une vitesse/allure de 120 kilomètres-heure Bij de snelheidscontrole door de politie zijn snelheden gemeten van boven de 200 kilometer. Lors des contrôles de vitesse, la police a mesuré des vitesses dépassant les 200 kilomètres.

Search words

Upgrade your experience