kenmerk: meaning and definitions

Dutch dictionary

What is kenmerk?

What is kenmerk?

  • iets waaraan je iets of iemand kunt herkennen caractéristique vrouwelijk Hij heeft duidelijk kenmerken van zijn vader: zwart haar en een grote neus. Il a clairement les traits caractéristiques de son père: des cheveux foncés et un grand nez. de kenmerken van een ziekte les symptômes d'une maladie Het belangrijkste kenmerk van deze stad is de scheve kerktoren. La principale particularité de cette ville est le clocher qui penche.

Search words

Upgrade your experience