helft: meaning and definitions

Dutch dictionary

What is helft?

What is helft?

  • elk van de gelijke delen als je iets middendoor deelt moitié vrouwelijk iets voor de helft van de prijs aanbieden proposer quelque chose à moitié prix in tweeën (coupé) en deux een appel door de helft snijden couper une pomme en deux halverwege à mi-chemin / à moitié chemin Op de helft van de rit moesten we terugkeren. A mi-chemin (de notre trajet) nous avons dû faire demi-tour.

Search words

Upgrade your experience