Definitions Dutch

  • (werk dat gedaan moest worden) overdragen aan de opdrachtgever présenter à la réception een gebouw opleveren présenter un immeuble à la réception
  • als resultaat hebben mener à aboutir à Het is leuk werk, maar het levert nauwelijks inkomen op. C'est un travail intéressant, mais il ne procure guère de revenu.