belangrijk: meaning and definitions

Dutch dictionary

What is belangrijk?

What is belangrijk?

  • van groot belang, van grote betekenis important/-ante (ɛ~pɔʀtɑ~/-ɑ~t) een belangrijke dag un jour important een belangrijke persoon une personnalité

Search words

Upgrade your experience