staan: meaning and definitions

Dutch dictionary

What is staan?

What is staan?

  • zitten liggen (van personen) de houding hebben van je voeten op de grond en je hoofd bovenaan être debout gaan staan om iemand te begroeten se lever pour saluer quelqu'un in de keuken staan koken péparer le repas dans la cuisine
  • (van dingen) zich ergens (rechtop) bevinden se trouver être Mijn fiets staat tegen de boom. Mon vélo est posé contre l'arbre. De borden staan in de kast Les assiettes sont dans l'armoire. Ons huis staat naast de supermarkt. Notre maison se trouve à côté du supermarché. Hoeveel letters staan er op deze regel? Combien de caractères y a-t-il sur cette ligne?
  • in genoemde toestand zijn être Het huis staat in brand. La maison est en feu. De stoplicht staat op groen. Le feu est au vert.
  • genoemde indruk wekken faire une impression Die jurk staat je goed. Cette robe te va bien. Dat kun je niet doen, dat staat raar. C'est une chose à ne pas faire, on trouvera cela bizarre.
  • daar herinner ik me iets van Je me souviens vaguement de quelque chose.
  • en zeker niet et encore moins Dat is niet correct, laat staan fraai. Ce n'est pas comme il faut et encore moins louable. Ze kijkt me niet meer aan, laat staan dat ze me zal groeten. Elle ne m'accorde aucun regard, et elle ne me saluera certainement pas.

Search words

Upgrade your experience