talebearing: ความหมายและคำอธิบายความหมาย

อังกฤษพิมพ์คำศัพท์

talebearing คืออะไร

talebearing คืออะไร

  • Spreading gossip or rumor.

ค้นหาคำศัพท์

อัพเกรดประสบการณ์ของคุณ