abdicating: ความหมายและคำอธิบายความหมาย

อังกฤษพิมพ์คำศัพท์

abdicating คืออะไร

abdicating คืออะไร

  • Present participle of abdicate.

ค้นหาคำศัพท์

อัพเกรดประสบการณ์ของคุณ