abducing: ความหมายและคำอธิบายความหมาย

อังกฤษพิมพ์คำศัพท์

abducing คืออะไร

abducing คืออะไร

  • Present participle of abduce.

ค้นหาคำศัพท์

อัพเกรดประสบการณ์ของคุณ