specifying: ความหมายและคำอธิบายความหมาย

อังกฤษพิมพ์คำศัพท์

specifying คืออะไร

specifying คืออะไร

  • Present participle of specify.

ค้นหาคำศัพท์

อัพเกรดประสบการณ์ของคุณ