ข้อกำหนด อังกฤษ

  • Present participle of tamper.