preheat: ความหมายและคำอธิบายความหมาย

อังกฤษพิมพ์คำศัพท์

preheat คืออะไร

preheat คืออะไร

  • To heat (an oven, for example) beforehand.

ค้นหาคำศัพท์

อัพเกรดประสบการณ์ของคุณ