kopje: ความหมายและคำอธิบายความหมาย

พจนานุกรมอังกฤษ

kopje คืออะไร

kopje คืออะไร

  • A small hill or mound (especially on the African veld).

ค้นหาคำศัพท์

อัพเกรดประสบการณ์ของคุณ