involving: ความหมายและคำอธิบายความหมาย

อังกฤษพิมพ์คำศัพท์

involving คืออะไร

involving คืออะไร

  • Present participle of involve.

ค้นหาคำศัพท์

อัพเกรดประสบการณ์ของคุณ