communities: ความหมายและคำอธิบายความหมาย

อังกฤษพิมพ์คำศัพท์

communities คืออะไร

communities คืออะไร

  • Plural form of community.

ค้นหาคำศัพท์

อัพเกรดประสบการณ์ของคุณ