adjectives: ความหมายและคำอธิบายความหมาย

พจนานุกรมอังกฤษ

adjectives คืออะไร

adjectives คืออะไร

ค้นหาคำศัพท์

อัพเกรดประสบการณ์ของคุณ