adjectival: ความหมายและคำอธิบายความหมาย

อังกฤษพิมพ์คำศัพท์

adjectival คืออะไร

adjectival คืออะไร

  • Of, relating to, or functioning as an adjective.

ค้นหาคำศัพท์

อัพเกรดประสบการณ์ของคุณ