inovador: ความหมายและคำอธิบายความหมาย

โปรตุเกสพิมพ์คำศัพท์

inovador คืออะไร

inovador คืออะไร

  • Que ou aquele que inova.

ค้นหาคำศัพท์

อัพเกรดประสบการณ์ของคุณ