entestar: ความหมายและคำอธิบายความหมาย

โปรตุเกสพิมพ์คำศัพท์

entestar คืออะไร

entestar คืออะไร

  • Fazer testada; defrontar; confinar, estar em contacto .

ค้นหาคำศัพท์

อัพเกรดประสบการณ์ของคุณ