abattoir: znaczenie i definicje

Francuski słownik/