stress: ความหมายและคำอธิบายความหมาย

พจนานุกรมสเปน

stress คืออะไร

stress คืออะไร

  • (voz i.) m. estrés.♦ No se usa en pl.

ค้นหาคำศัพท์

อัพเกรดประสบการณ์ของคุณ