abadesa: ความหมายและคำอธิบายความหมาย

สเปนพิมพ์คำศัพท์

abadesa คืออะไร

abadesa คืออะไร

  • f. Véase abad, desa.

ค้นหาคำศัพท์

อัพเกรดประสบการณ์ของคุณ