jaa: ความหมายและคำอธิบายความหมาย

สเปนพิมพ์คำศัพท์

jaa คืออะไร

jaa คืออะไร

  • interj. Expresa risa.

ค้นหาคำศัพท์

อัพเกรดประสบการณ์ของคุณ