exuberancia: ความหมายและคำอธิบายความหมาย

สเปนพิมพ์คำศัพท์

exuberancia คืออะไร

exuberancia คืออะไร

  • f. Abundancia extraordinaria: exuberancia de riqueza.

ค้นหาคำศัพท์

อัพเกรดประสบการณ์ของคุณ