despertados: ความหมายและคำอธิบายความหมาย

พจนานุกรมสเปน

despertados คืออะไร

despertados คืออะไร

ค้นหาคำศัพท์

อัพเกรดประสบการณ์ของคุณ