decrecimiento: ความหมายและคำอธิบายความหมาย

สเปนพิมพ์คำศัพท์

decrecimiento คืออะไร

decrecimiento คืออะไร

  • m. disminución.

ค้นหาคำศัพท์

อัพเกรดประสบการณ์ของคุณ