caoticos: المعنى والتعريفات

الإسبانيةاكتب كلمة

ما معنىcaoticos؟

ما معنىcaoticos؟

  • adj. Del caos o relativo a él.
  • Desordenado, confuso: palabras caóticas y absurdas.

البحث في الكلمات

ارفع مستوى تجربتك