generalista: المعنى والتعريفات

الإسبانيةاكتب كلمة

ما معنىgeneralista؟

ما معنىgeneralista؟

  • adj. y com. Que tiene conocimientos generales de muchas materias: médico generalista.

البحث في الكلمات

ارفع مستوى تجربتك