Definiciones Español

  • tr. Elogi d'una persona o cosa: elogi de la seva obra. ♦ és conj. Com canviar.
    tr. Alabar a una persona o cosa: encomiaron su trabajo.♦ Se conj. como cambiar .