avecinan: ความหมายและคำอธิบายความหมาย

สเปนพิมพ์คำศัพท์

avecinan คืออะไร

avecinan คืออะไร

  • tr. y prnl. Acercar: se avecinan grandes cambios .

ค้นหาคำศัพท์

อัพเกรดประสบการณ์ของคุณ