abnegada: ความหมายและคำอธิบายความหมาย

สเปนพิมพ์คำศัพท์

abnegada คืออะไร

abnegada คืออะไร

  • adj. Que tiene o demuestra abnegación: vida abnegada; hombre abnegado.

ค้นหาคำศัพท์

อัพเกรดประสบการณ์ของคุณ