sucrera: significado e definições

CatalãoDigite uma palavra

O que é sucrera?

O que é sucrera?

  • Empresa que es dedica a la fabricació o a la venda de sucre.
  • Recipient on es guarda i se serveix el sucre.
  • Del sucre o relacionat amb aquesta substància: la indústria sucrera.

Buscar palavras

Atualize sua experiência