abdomen: significado e definições

CatalãoDigite uma palavra

O que é abdomen?

O que é abdomen?

  • Cavitat del cos de l'ésser humà i dels animals vertebrats on hi ha els òrgans principals dels aparells digestiu, genital i urinari. sin:  ventre
  • Part del cos que correspon a aquesta cavitat, compresa entre el pit i les extremitats inferiors.
  • En els insectes i altres animals invertebrats, part del cos que es troba després del tòrax.

Buscar palavras

Atualize sua experiência