repicar: significado e definições

CatalãoDigite uma palavra

O que é repicar?

O que é repicar?

  • Tornar a picar una cosa o picar-la amb insistència: no deixava de repicar la porta.
  • Tocar les campanes amb cops vius i repetits en senyal de festa o per anunciar alguna cosa.

Buscar palavras

Atualize sua experiência